Benefity pre zamestnancov spoločnosti Tatravagónka Tlmače

Starostlivosť o zamestnancov

Zdravotná starostlivosť je zamestnancom poskytovaná prostredníctvom zmluvných partnerov:

 • ambulancia všeobecného lekára pre dospelých
 • špecializovaná ambulancia audiometrie
 • bezplatné vstupné, periodické a výstupné lekárske prehliadky

Rekondičné pobyty

 • spoločnosť v záujme predchádzať vzniku chorobám z povolania zabezpečuje rekondičné pobyty a rehabilitáciu vybranému okruhu zamestnancov

Osobné ochranné pracovné prostriedky a odevy

 • zamestnávateľ poskytuje prostriedky na ochranu zdravia a života pred nebezpečnými a škodlivými faktormi práce a pracovného prostredia
 • zamestnávateľ poskytuje pracovné odevy a obuv a zabezpečuje čistenie pracovných odevov

Hygiena na pracovisku

 • zamestnávateľ poskytuje umývacie, čistiace a dezinfekčné prostriedky zamestnancom

Stravovanie

 • možnosť stravovať sa v jedálňach alebo formou bufetu v areáli spoločnosti
 • rôzny výber jedál a polievok
 • zamestnávateľ prispieva na stravu zamestnancom okrem zákonného príspevku aj zo sociálneho fondu

Pitný režim

 •  zamestnávateľ zabezpečuje bezplatne pre zamestnancov pri zvýšenej záťaži teplom minerálnu vodu a pri zvýšenej záťaži chladom poskytuje teplý nápoj

Finančné benefity

 • Dovolenková odmena
 • Vianočná odmena
 • Odmeny pri pracovných a životných výročiach
 • Dochádzkový bonus
 • Príspevok na rekreáciu
 • Príspevok na III. pilier DDS
 • Mzdové zvýhodnenie za prácu v trojzmennej a štvorzmennej prevádzke

Sociálna výpomoc

Zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi príspevok v prípade, že sa ocitol v mimoriadne ťažkej sociálnej situácii alebo v prípade úmrtia zamestnanca alebo jeho rodinného príslušníka.

Akcie pre zamestnancov spoločnosti

Naša spoločnosť plánuje v auguste 2022 zorganizovať prvú akciu určenú zamestnancom a ich rodinným príslušníkom pri príležitosti „prvých narodenín“ prevádzky v Tlmačoch. Bližšie informácie budú včas zverejnené.