Technológia robotizovaného zváracieho pracoviska


Názov verejného obstarávateľa/prijímateľa: TATRAVAGÓNKA Tlmače spol. s r.o., Orlov 344, 065 43 Orlov
Predmet zákazky: Technológia robotizovaného zváracieho pracoviska
Druh zákazky (tovary/práce/služby): tovary
Kód CPV, hlavný: 42662000-4 Zváracie zariadenia
Rozpočet projektu: 270 027,00 EUR bez DPH
Názov zákazky: Technológia robotizovaného zváracieho pracoviska
Názov projektu a číslo ITMS: Inovácia výrobného procesu predstavkových podskupín,
NFP313010CQH5
Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

 

Technológia CNC horizontálneho frézovacieho centra


Názov verejného obstarávateľa/prijímateľa: TATRAVAGÓNKA Tlmače spol. s r.o., Orlov 344, 065 43 Orlov
Predmet zákazky: Technológia CNC horizontálneho frézovacieho centra
Druh zákazky (tovary/práce/služby): tovary
Kód CPV, hlavný: 42637300-3 Obrábacie stroje na frézovanie kovu
Predpokladaná hodnota pre projekt: 493 030,00 EUR bez DPH
Názov zákazky: Technológia CNC horizontálneho frézovacieho centra
Názov projektu a číslo ITMS: Inovácia výrobného procesu predstavkových podskupín,
NFP313010CQH5
Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

 

Ostatné európske projekty a dokumenty