Profil spoločnosti

Byť prvou voľbou

• dve výrobné prevádzky na Slovensku v Orlove a Tlmačoch
• výroba podskupín pre koľajové vozidla – prevádzka Orlov
• špecializovaná výrobná linka na kontajnerové vagóny – prevádzka Tlmače
• aktuálna ročná produkcia: 550-600 nákladných vagónov

Prejsť na profil spoločnosti

Sme jeden tím.

Našou víziou je „Byť prvou voľbou“.

Zdieľame rovnaké hodnoty, ktoré sú pre nás dôležité.
Neustále sa pozeráme vpred a hľadáme nové výzvy.

Prejsť na víziu spoločnosti

História spoločnosti

Časová os

2002

2003

2006

2007

2008

2009

2018

2019

2020

2021

2002

Vznik novej spoločnosti PL – PROFY s.r.o., hlavné činnosti firmy PL – PROFY: výroba a montáž oceľových konštrukcií a hál

2003

Prenájom objektov na Továrenskej ulici v Starej Ľubovni, kde spoločnosť PL- PROFY postupne zavádzala výrobu a montáž kovových konštrukcií

2006

Kúpa areálu výrobného závodu PL-PROFY v obci Orlov v okrese Stará Ľubovňa s dlhodobou perspektívou sústredenia všetkých aktivít PL-PROFY do tohto areálu, získanie certifikátu STN ISO 9001:2001, DIN EN 729-2, DIN 18800-7:2002-09

2007

Presťahovanie firmy do nových výrobných priestorov v Orlove získanie zahraničných partnerov, nábeh sériovej výroby

history-2008

2008

Došlo k úspešnému ukončeniu rekonštrukčných a stavebných prác v areáli firmy, súčasťou areálu je 15 budov a hál

2009

Vstúpila do firmy Tatravagónka a. s. a došlo k začleneniu firmy do nadnárodnej skupiny Optifininvest s.r.o.

2018

Navýšenie výrobných kapacít o tvarové rezanie laserom. Najväčšiu časť produkcie začala tvoriť sériová výroba.

2019

Navýšenie výrobných kapacít o 5 osový CNC obrábací stroj.

2020

Inovácia laserového rezacieho stroja s lepšími výkonostnými parametrami
Nasadili sme do výroby další priebežný tryskací box.

2021

Názov spoločnosti sa zmenil na TATRAVAGÓNKA Tlmače spol. s r. o. Významná investícia v novej lokalite na západnom Slovensku, odkúpenie výrobného areálu od spoločnosti SES a.s. v Tlmačoch a prevzatie časti výrobných zamestnancov.

Pozrite tiež ...

Novinky

Aktuálne dianie v spoločnosti, zaujímavé odkazy a informácie užitočné pre našich zamestnancov a partnerov. Vždy je dobré byť v kontakte s lídrom.

Prejsť na novinky

Dokumenty

Dôležité dokumenty týkajúce sa obchodných vzťahov, regulovaných informácii, certifikátov a projektov financovaných z Európskej únie

Prejsť na dokumenty

Časopis vagonár

Dvojmesačník pre zamestnancov firmy informujúci o najdôležitejšom a najaktuálnejšom dianí v spoločnosti TATRAVAGÓNKA.

Prejsť na Vagonár