Vízia spoločnosti TATRAVAGÓNKA

„Byť prvou voľbou.“

Naša vízia je postavená na štyroch základných pilieroch:

 1. Kvalitou a flexibilitou dodávok s využitím tradičných hodnôt, skúseností a modernej technológie dosiahnuť
  dominantnú pozíciu v oblasti výroby nákladných vozňov a podvozkov.
 2. Prostredníctvom spokojných a kvalifikovaných zamestnancov vyvíjať a vyrábať inovatívne výrobky, ktoré uspokoja všetky požiadavky zákazníkov.
 3. Otvorenou podnikovou kultúrou zameranou na tímovú prácu spájajúc zamestnancov vďaka vedeniu a individuálnemu prístupu byť stabilným a atraktívnym zamestnávateľom.
 4. Dôsledným dodržiavaním bezpečnostných štandardov a noriem vytvárajúc sociálne a pracovné prostredie pre zamestnancov, v ktorom sa správajú zodpovedne voči svojmu zdraviu a zdraviu svojich kolegov

Ako zamestnanci TATRAVAGÓNKY
sa hrdo hlásime k týmto HODNOTÁM

 • Zodpovednosť – správame sa profesionálne a máme chuť sa neustále učiť nové veci a zdokonaľovať sa po ľudskej, aj odbornej stránke. Pristupujeme zodpovedne voči životnému, sociálnemu a kultúrnemu prostrediu
 • Spolupráca – je založená na dvoch pilieroch, a to sebavedomie a pokora. Každý z nás verí v samého seba a má na pamäti, že spolu to dokážeme. Spolupracujeme, aby sme dosiahli náš spoločný cieľ. Všetci sme členom jedného tímu a spolupracujeme v záujme integrity, zodpovednosti, kvality, excelentnosti a odbornosti. Významným prvkom našej spolupráce je otvorená komunikácia naprieč celou spoločnosťou. Zdieľame nielen rovnaké hodnoty, ale aj rovnaké informácie.
 • Inovatívnosť – sme zdravo zvedaví a s otvorenou mysľou tvoríme, implementujeme a pozeráme sa na inovatívne riešenia na trhu nákladnej železničnej prepravy. Osobnostný rozvoj a vzdelávanie všetkých našich zamestnancov nám prináša kreatívne riešenia, prístupy a pohľady od maličkostí až po veľké projekty. Posúvame hranice a hľadáme nové výzvy, ktoré sa zhmotňujú v reálnych produktov vďaka našej kreativite.
 • Dôvera – je našou spoločnou morálnou hodnotou, ktorou vyjadrujeme svoj jednoznačný postoj k spoločnosti Tatravagónka a rovnako tiež ku každému jednému kolegovi. Táto hodnota nás spája a prejavuje sa lojálnosťou k spoločnosti. Dôverujeme si navzájom a zároveň sme dôveryhodný. Dôveru preukazujeme aj svojim kolegom, či už je to nadriadený alebo podriadený v rámci vertikálnej organizačnej štruktúry. Rovnako otvorene, transparentne a eticky sa správame k našim partnerom, čím si budujeme dôveryhodnosť a rešpekt v obchodných vzťahoch.
 • Bezpečnosť – je pre nás všetkých prvoradá. Najviac si ceníme ľudský život. Našou najvyššou prioritou je vytváranie bezpečného pracovného prostredia. Pri dodržiavaní bezpečnosti nerobíme kompromisy, neovplyvnia ju ani dosahovanie cieľov, kvality, nákladov a termínov spoločnosti. Sme si vedomí zodpovednosti za vlastnú bezpečnosť. Zároveň preberáme na seba kolektívnu zodpovednosť za bezpečnosť a zdravie každého jedného z nás.