Absolvujte kurz vo zváračskej škole TATRAVAGÓNKY pod vedením kolektívu vysokokvalifikovaného školiteľa a inštruktora. Zváračská škola č. 022 pri SES a.s. Tlmače bola zriadená v polovici 60. rokoch 20. storočia a jej činnosť bola obnovená pri TATRAVAGÓNKE Tlmače v roku 2021.

Zabezpečujeme:

  • Základné kurzy zvárania;
  • Nové kvalifikačné skúšky podľa STN EN ISO 9606-1, 2 a STN EN ISO 14732;
  • Nadstavbové prípravné kurzy podľa STN EN ISO 9606-1, 2;
  • Predĺženia platností kvalifikačných skúšok;
  • Zaškolenia pracovníkov podľa STN 05 0705;
  • Preškolenia a preskúšania z legislatívy pri zváraní.

Tatravagónka Tlmače Vám ponúka svoje kapacity zváračskej školy v týchto špecializáciách:

  • Základné kurzy zvárania ZK 135-1, ZK 311-1, ZK 111-1, ZK 141-1, ZK 141-3, ZK 141-21;
  • Prípravné kurzy zvárania na skúšku podľa STN EN ISO 9606-1, 2 na metódy 111, 121, 131, 135, 136, 141, 311;
  • Prípravné kurzy zváračov operátorov na skúšky podľa STN EN ISO 14732 na metódy 121;
  • Periodické preskúšania na tieto metódy zvárania.

V prípade záujmu kontaktujte:

Hana Herchelová
Špecialista pre vzdelávanie

TATRAVAGÓNKA Tlmače spol. s r.o.
Prevádzka Tlmače: Továrenská 210,
935 21 Tlmače

mobil:+421 918 361 293
mailto:hana.herchelova@tvtlmace.sk