Základné údaje

OBCHODNÉ MENO

TATRAVAGÓNKA Tlmače spol. s r. o.

SÍDLO

Továrenská 295/210, 935 21 Tlmače

IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO (IČO)

36482153

DAŇOVÉ IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO(DIČ)

SK2020004437

ZÁPIS

Okresný súd Nitra, oddiel: Sro, Vložka č. : 62413/N

IBAN

SK72 7500 0000 0002 2504 6413

SWIFT

CEKOSKBX

Kontaktný formulár

Kontakty

Prevádzkáreň Tlmače

Domovská stránka


Recepcia

Katarína Forgáčová

Tel. : +421 918 473182

Email: recepcia@tvtlmace.sk

Personálne oddelenie – Špecialista pre nábor

Ing. Simona Odranová
Tel. :+421 905 152 397
Email: simona.odranova@tvtlmace.sk

Ing. Dominika Mičíková
Tel. :+421 905 390 942
Email: dominika.micikova@tvtlmace.sk

Sekretariát generálneho riaditeľa

Mgr. Stanislava Michalovičová

Tel. : +421 918 476 110

Email: stanislava.michalovicova@tvtlmace.sk
Email: sekretariattvt@tvtlmace.sk

Logistika

Dárius Kollarovič – manažér logistiky
Tel. : +421 918 894 741

Nakládka a vykládka materiálu
do 15:00 hod.: + 421 918 935 401
po 15:00 hod.: + 421 918 948 803

Autobrána

Tel. : +421 918 360 850

Generálny riaditeľ

Ing. Jozef Ondruš

Email: jozef.ondrus@tvtlmace.sk

Ekonomický riaditeľ

Ing. Roman Gono

Tel. : +421 917 778 166

Email: roman.gono@tvtlmace.sk

Technický riaditeľ

Ing. Jaroslav Bugár

Tel. : +421 907 439 416

Email: jaroslav.bugar@tvtlmace.sk

Výrobný riaditeľ

Ing. Tomáš Barabas, MBA

Tel. : +421 918 735 189

Email: tomas.barabas@tvtlmace.sk

Riaditeľ nákupu a logistiky

Ing. Milan Gajan

Tel. : + 421 918 264 260

Email: milan.gajan@tvtlmace.sk


Personálne oddelenie

Tel. : +421 918 476 424
Email: personalne@tvtlmace.sk

Kristína Kováčiková – personálny manažér
Tel. :+421 905 391 463
Email: kristina.kovacikova@tvtlmace.sk

Oddelenie financovania a účtovníctva

Tel. : +421 918 476 539

Email: faktury@tvtlmace.sk

Oddelenie investícií a správy majetku

Ing. Jozef Šály – manažér investícií a správy majetku
Tel. : +421/905 657 094
Email: jozef.saly@tvtlmace.sk

Erik Gyemjanics – správca majetku a budov
Tel: +421/907 436 778
Email: erik.gyemjanics@tvtlmace.sk


Kontaktný formulár

    Odber noviniek

    Chcete byť informovaný o novinkách a zaujímavých informáciách týkajúcich sa lídra na európskom trhu nákladnej železničnej dopravy?