Základné údaje

OBCHODNÉ MENO

TATRAVAGÓNKA Tlmače spol. s r. o.

SÍDLO

Orlov 344, 065 43 Orlov (okres Stará Ľubovňa)

IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO (IČO)

36482153

DAŇOVÉ IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO(DIČ)

SK2020004437

ZÁPIS

OR Okresný súd Prešov oddiel: SRO, vložka číslo 13760/P

IBAN

SK8375000000000025976413

SWIFT

CEKOSKBX

Kontaktný formulár

Kontakty

Prevádzkáreň Tlmače

Domovská stránka


Sekretariát

Mgr. Stanislava Michalovičová

Tel. : +421 918 476 110

Email: stanislava.michalovicova@tvtlmace.sk

Logistika (vykládka a nakládka materiálu)

Dárius Kollarovič – manažér logistiky
Tel. : +421 918 894 741

Milan Švolík – vedúci skladu
Tel. : +421 918 935 401

Autobrána

Tel. : +421 918 360 850

Riaditeľ prevádzky

Ing. Ján Profant

Email: jan.profant@tvtlmace.sk

Technický riaditeľ

Ing. Jaroslav Nemergut

Tel. : +421 918 735 169

Email: jaroslav.nemergut@tvtlmace.sk

Výrobný riaditeľ

Ing. Tomáš Barabas, MBA

Tel. : +421 918 735 189

Email: tomas.barabas@tvtlmace.sk

Riaditeľka úseku ekonomiky a služieb

Ing. Miroslava Profantová


Personálne oddelenie

Tel. : +421 918 476 424
Email: personalne@tvtlmace.sk

Kristína Kováčiková – personálny manažér
Tel. :+421 905 391 463
Email: kristina.kovacikova@tvtlmace.sk

Personálne oddelenie – Špecialista pre nábor

Mgr. Andrea Hozáková
Tel. :+421 905 152 397
Email: andrea.hozakova@tvtlmace.sk

Ing. Dominika Mičíková
Tel. :+421 905 390 942
Email: dominika.micikova@tvtlmace.sk

Oddelenie financovania a účtovníctva

Tel. : +421 918 476 539

Email: faktury@tvtlmace.sk

Oddelenie investícií a správy majetku

Jozef Šály – manažér investícií a správy majetku
Tel. : +421/905 657 094
Email: jozef.saly@tvtlmace.sk

Erik Gyemjanics – správca majetku a budov
Tel: +421/907 436 778
Email: erik.gyemjanics@tvtlmace.sk


Prevádzkáreň Orlov

Tel.: +421 917 759 540

Výkonný riaditeľ

Bc. Ján Kikta

Tel. : +421 917 759 540

Manažér výroby

Ing. Patrik Grinč

Tel.: +421 907 735 261

Email: patrik.grinc@plprofy.sk

Manažér kvality

Ing. Martin Bakoň

Tel. : +421 917 759 541

Email: martin.bakon@plprofy.sk

Jazyk komunikácie: slovenský, anglický

Obchodno-technický manažér

Ing. Marián Pištej

Tel. : +421 918 387 343

Email: marian.pistej@plprofy.sk

Jazyk komunikácie: slovenský, anglický

Vedúca ekon. oddelenia

Ing. Darina Jobová

Tel. : +421 917 759 536

Email: darina.jobova@plprofy.sk

Kontaktný formulár

    Odber noviniek

    Chcete byť informovaný o novinkách a zaujímavých informáciách týkajúcich sa lídra na európskom trhu nákladnej železničnej dopravy?