Základné údaje

OBCHODNÉ MENO

TATRAVAGÓNKA Tlmače spol. s r. o.

SÍDLO

Orlov 344, 065 43 Orlov (okres Stará Ľubovňa)

IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO (IČO)

36482153

DAŇOVÉ IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO(DIČ)

SK2020004437

ZÁPIS

OR Okresný súd Prešov oddiel: SRO, vložka číslo 13760/P

IBAN

SK8375000000000025976413

SWIFT

CEKOSKBX

Kontaktný formulár

Kontakty

Prevádzkáreň Tlmače

https://tvtlmace.sk/

Sekretariát

Tel. : +421 918 476 110

Logistika (vykládka a nakládka materiálu)

Tel. : +421 918 935 401

Riaditeľ prevádzky

Ing. Ján Profant

Tel. : +421 918 264 260

Email: jan.profant@tvtlmace.sk

Výrobno-technický riaditeľ

Ing. Jaroslav Nemergut

Tel. : +421 918 735 169

Email: jaroslav.nemergut@tvtlmace.sk

Riaditeľka úseku ekonomiky a služieb

Ing. Miroslava Profantová

Tel. : +421 918 735 310

Email: miroslava.profantova@tvtlmace.sk

Manažér logistiky a obchodu

Marek Michalovič

Tel. : +421 918 473 568

Email: marek.michalovic@tvtlmace.sk

Manažér riadenia kvality

Mgr. Magdaléna Beláková

Tel. : +421 915 697 208

Email: magdalena.belakova@tvtlmace.sk

Manažér BU výroby dielcov

Ing. Dominik Béreš

Tel. : +421 905 809 659

Email: dominik.beres@tvtlmace.sk

Manažér BU výroby vagónov

Bc. Jozef Švaral

Tel. : +421 918 479 374

Email: jozef.svaral@tvtlmace.sk

Personálne oddelenie

Tel. : +421 918 476 424

Email: personalne@tvtlmace.sk

Oddelenie financovania a účtovníctva

Tel. : +421 918 476 539

Email: faktury@tvtlmace.sk

Manažér technickej obsluhy výroby

Ján Škvarka

Tel. : 0905 659 160

Email: jan.skvarka@tvtlmace.sk

Prevádzkáreň Orlov

Tel.: +421 917 759 540

Výkonný riaditeľ

Bc. Ján Kikta

Tel. : +421 917 759 540

Manažér výroby

Ing. Patrik Grinč

Tel.: +421 907 735 261

Email: patrik.grinc@plprofy.sk

Manažér kvality

Ing. Martin Bakoň

Tel. : +421 917 759 541

Email: martin.bakon@plprofy.sk

Jazyk komunikácie: slovenský, anglický

Obchodno-technický manažér

Ing. Marián Pištej

Tel. : +421 918 387 343

Email: marian.pistej@plprofy.sk

Jazyk komunikácie: slovenský, anglický

Vedúca ekon. oddelenia

Ing. Darina Jóbová

Tel. : +421 917 759 536

Email: darina.jobova@plprofy.sk

Kontaktný formulár

    Odber noviniek

    Chcete byť informovaný o novinkách a zaujímavých informáciách týkajúcich sa lídra na európskom trhu nákladnej železničnej dopravy?