Dlhodobým plánovaním v oblasti ľudských zdrojov chceme predchádzať výkyvom vo výrobe spôsobeným nedostatkom pracovnej sily, odchodom do dôchodku a prirodzenou fluktuáciou zamestnancov.

 

ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Na stretnutiach s rodičmi chceme propagovať odbory, v ktorých je možné sa zapojiť do systému duálneho vzdelávania a študijné alebo učebné programy, v ktorých sa môžu žiaci po skončení školy uplatniť.

 

STREDNÉ ŠKOLY

Študentom stredných škôl ponúkame možnosť:

  • absolvovať odbornú prax zodpovedajúcu študijnému odboru,
  • zúčastniť sa exkurzie priamo vo výrobe (maximálny počet v 1 skupine je 25 osôb),
  • zapojiť sa do systému duálneho vzdelávania s našimi partnermi.

 

Hlavným bodom spolupráce so strednými školami je systém duálneho vzdelávania. Duálne vzdelávanie je spôsob prípravy na povolanie, ktorý študentov učí premeniť teoretické vedomosti na praktické priamo na pôde budúceho zamestnávateľa, prináša vyššiu úroveň pripravenosti na prácu, rýchlejšie získanie pracovných návykov a väčšie šance uplatniť sa na trhu práce. Teoretické vyučovanie ostáva súčasťou výučby v škole, praktická príprava prebieha od druhého ročníka v reálnych podmienkach spoločnosti Tatravagónka Tlmače. Zo strany Tatravagónky Tlmače je pre študentov zabezpečené:

  • odmena za produktívnu prácu,
  • ochranné pracovné prostriedky.

Tatravagónka Tlmače plánuje v spolupráci so svojimi partnermi stať sa súčasťou systému duálneho vzdelávania od septembra 2022 a zapojeným žiakom garantuje istotu budúceho zamestnania. Stredné školy, s ktorými plánujeme spolupracovať pri duálnom vzdelávaní:

  • Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače, Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre zváranie a NDT

Bližšie informácie poskytuje: Hana Herchelová – špecialista pre vzdelávanie (hana.herchelova@tvtlmace.sk, 0918 361 293).