10. októbra 2022

Prezentácia Tatravagónky na medzinárodnej výstave Innotrans Berlín 2022

Výroba v Tlmačoch do konca roka potrebuje 150 nových pracovníkov

Spoločnosť Tatravagónka Poprad sa spoločne so svojimi dcérskymi firmami zúčastnila v dňoch 20.-23. septembra jednej z najväčších výstav v Európe zameraných na dopravnú technológiu a mobilitu s dôrazom na dopravu po železnici. Berlínske výstavisko hostilo v minulom týždni 2 834 vystavovateľov z 56 krajín a vyše 140 000 návštevníkov z celého sveta. Na výstave malo svoju premiéru vyše 250 exponátov a vystavených bolo 128 vozidiel na koľajisku a vonkajších plochách výstaviska. Výstava bola rozdelená do piatich segmentov – železničná technológia, železničná infraštruktúra, verejná doprava, interiéry a stavba tunelov.

Tatravagónka Poprad patrila so svojim stánkom a siedmimi vystavenými nákladnými vagónmi k dominantným vystavovateľom v segmente železničnej technológie. Návštevníci a odborná verejnosť mali možnosť oboznámiť sa s jednotlivými novinkami, novými prototypmi vagónov a získať informácie na jednom mieste. Vystavená novinka, nákladný vagón Snps na prepravu dreva, je už aktuálne vo výrobe v Tlmačoch a prvý hotový kus bude dokončený v polovici októbra. Do konca roku 2022 by ich malo z našej výrobnej linky zísť spolu 34 kusov.
Počas celej výstavy vládol na stánku Tatravagónky čulý pracovný ruch a uskutočnili sa mnohé dôležité stretnutia. Pre Tataravagónku Tlmače, ktorá sa výstavy zúčastnila ako spoluvystavovateľ, boli dôležité najmä stretnutia top manažmentu Tatravagónky Poprad a manažérov úseku predaja so zákazníkmi, ktorých zákazky budú realizované a vyrábané práve v Tlmačoch. Už teraz môžeme potvrdiť, že plán výroby pre rok 2023 počíta s navýšením predaja vagónov z Tlmáč na viac ako 650 vagónov, čiže takmer dvojnásobok oproti plánu v tomto roku. Výroba v roku 2023 by mala prebiehať postupne na troch linkách, nábor pracovníkov bude teda v Tlmačoch nepretržite pokračovať aj naďalej. Ešte do konca roku 2022 potrebujeme prijať postupne 150 interných alebo externých pracovníkov do súčasných dvoch výrobných liniek.

Ing. Ján Profant

 

Odber noviniek

Chcete byť informovaný o novinkách a zaujímavých informáciách týkajúcich sa lídra na európskom trhu nákladnej železničnej dopravy?