22. júla 2019

TRANSPORT LOGISTIC 2019 V MNÍCHOVE

Začiatkom mesiaca jún sa tím TATRAVAGÓNKY zúčastnil na významnej logistickej výstave Transport & Logistic, ktorá sa konala v Mníchove. Veľtrh je najvýznamnejšou udalosťou pre všetkých nákladných prepravcov z celého sveta. Štatistické údaje hovoria za všetko – vystriedalo sa tu viac než 64.000 návštevníkov zo 125 krajín, ktorí navštívili 2.374 vystavovateľov. Podujatie je zaujímavé hlavne pre prepravné firmy, ktoré prezentujú svoje logistické služby. Z tohto dôvodu bol náš stánok spoločným priestorom pre sesterskú spoločnosť Express Group, a.s.

Akcia sa koná každé dva roky na veľmi úhľadne usporiadanom priestore s rozľahlými exteriérmi, ktoré slúžia na ukážku prepravných nástrojov daných firiem. Išlo hlavne o špeciálne nakladacie stroje, prepravné nadstavby, rôzne druhy návesov a v neposlednom rade nákladné železničné vozne. V tomto segmente dominovali produkty našej spoločnosti. Pre potenciálnych zákazníkov sme ponúkli až 11 železničných vozňov, čo je v porovnaní s konkurenciou absolútne dominantné číslo.

Medzi úplné novinky patril cisternový vozeň Zaens 88 m3, patriaci do flotily spoločnosti VTG, ktorý je vďaka podvozkom s rozchodom 1668 mm schopný prevádzky v krajinách Pyrenejského polostrova. Vývojom a výrobou tohto vozňa sme nadviazali na úspešný projekt spolupráce s vyššie menovanou firmou v oblasti intermodálnych vozňov typu Sggmrss 90‘ a tiež pripravovaný projekt kĺbových vozňov Sggrss 80‘ na prevoz kontajnerov.

Z oblasti intermodálnej prepravy pochádza aj poľská firma Clip Logistic, ktorá si vďaka našej kĺbovej 80ky Sggnss urobila prezentáciu neštandardnej automobilovej prepravy v kontajneroch a tiež takýmto spôsobom „vybavila“ stánok na výstave – nakoľko priamo na vozni bola umiestnená vymeniteľná nadstavba vo forme pojazdnej kancelárie.

Do tretice firma zaoberajúca sa do značnej miery intermodálnou prepravou – francúzsky prepravca Modalis vystavila krátky vozeň Sgmmnss 40‘. Tento typ sa vo veľmi krátkom čase stal jedným z bestsellerov našej spoločnosti a v obľube je najmä u zákazníkov prepravujúcich ťažké kontajnery a špeciálne nadstavby – napríklad na zvitky plechu alebo výsypné kontajnery na železnú rudu.

Jeden z našich najvýznamnejších partnerov – švajčiarska spoločnosť Wascosa opätovne predstavila špeciálne vyvinuté vozne neštandardných dĺžok určené jednak pre cisternové nadstavby konečného zákazníka BASF ako aj nadstavby pre traťové stroje. Oproti ročníku 2017 sa mierne upravili ložné kapacity oboch vystavovaných vozňov. Zo Sgmmns 52‘ sa po úprave stal Sggmns 52‘+ a vozeň s dĺžkou 45‘ bol upravený na súčasnú hodnotu 48‘.

Nemecký národný prepravca Deustche Bahn si zopakoval ukážku svojho inovatívneho produktu z InnoTrans 2018 s názvom Innovativer Güterwagen, ktorý okrem iného pozostáva aj z dvoch vozňov z našej produkcie – tzv. autovagón typu Laaeffrs a multifunkčný plošinový vozeň Saghmmns-ty s komerčným názvom BraCoil, ktorý je schopný prepraviť oceľové brámy, zvitky plechov a štandardné ISO kontajnery.

Tradične sa v spolupráci s našou firmou prezentovali aj prepravné služby spoločnosti InnoFreight. Tento raz šlo až o tri typy vozňov s dĺžkou 60‘, 80‘ a 90‘. Variabilita prepráv prostredníctvom nich je skutočne pestrá. To je základná filozofia prepravných možností nášho partnera. Na výstave predstavil zo svojho širokého portfólia nadstavby na prevoz dreva, sypkých stavebných hmôt, zvitkov plechu a tekutých produktov.

Najnovšia firma vo vagonárskej rodine WBN Niesky tiež prispela do širokej palety produktov výsypným vozňom Tanpps určeným na soľné granuláty.

Popri vonkajších exponátoch pútal pozornosť zákazníkov, odborníkov z prepravnej oblasti ako aj neodbornú verejnosť náš prezentačný stánok. Opätovne sme ponúkli možnosť virtuálnej prehliadky nákladných vozňov a prehľad vo všetkých typoch vozňov a podvozkov, ktoré vyrábame, prostredníctvom elektronickej aplikácie.

Výstavy majú veľkú obľubu zo strany celej obchodníckej pospolitosti. Na veľmi malom priestore sa v pomerne krátkom čase dá zorganizovať veľké množstvo stretnutí a získať obrovské kvantum informácií. Okrem zástupcov obchodného oddelenia bol tím TATRAVAGÓNKY zastúpený prakticky všetkými úsekmi.

Celé podujatie sa koná v pomerne tesnom termíne po najvýznamnejšej železničnej výstave v Berlíne. Napriek krátkosti času museli všetci prítomní návštevníci uznať, že trh železničných inovácii veľmi rýchlo napreduje. Neboli sme jediní, kto ponúkol inovatívne riešenia v oblasti nákladnej prepravy. Zdravá konkurencia je znakom dobre rozvíjajúceho sa trhu. V rokoch 2018, 2019 a všetko nasvedčuje tomu, že aj 2020 zažívame veľký boom zo strany dopytu po strojárenských produktoch. Je len nás, aby sme z neho vyťažili maximum. Dlhodobým cieľom celej železničnej brandže je presunúť čo najväčšie množstvo nákladných prepráv z ciest na železnicu. Táto alternatíva predstavuje ekologickejší spôsob prepravy a podporí myšlienku trvalo udržateľného rozvoja globálneho hospodárstva. Sme preto hrdí na našu spoločnosť, že k týmto cieľom do určitej miery prispieva aj ona. Práve výstavy sú pre ich celosvetový záber veľmi šikovným nástrojom na šírenie prospešných informácií. Preto už dnes začíname pracovať na ďalších nových prepravných riešeniach pre našich súčasných a budúcich zákazníkov.

Odber noviniek

Chcete byť informovaný o novinkách a zaujímavých informáciách týkajúcich sa lídra na európskom trhu nákladnej železničnej dopravy?