22. júla 2019

STROJÁRSKY VÝROBOK ROKA 2018

Každý rok vyhlasuje Zväz strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky (ZSP SR) súťaž „Strojársky výrobok roka“. Ocenenie sa udeľuje za účelom propagácie výrobných a predajných aktivít výrobcov a tiež zvýšenia záujmu odberateľov o tieto výrobky na domácom a zahraničnom trhu.

Titul „Strojársky výrobok roka 2018“ udeľuje prezident Zväzu strojárskeho priemyslu SR  pri  oficiálnej príležitosti v rámci konania Medzinárodného strojárskeho veľtrhu (MSV) v Nitre. Výrobná organizácia, ktorej výrobok získal titul, má právo označovať tento ako „Strojársky výrobok roka 2018“ v obchodno-technickej dokumentácii a pri reklame tohto výrobku doma i v zahraničí. Táto skutočnosť môže byť oznámená prostredníctvom tlače, televízie a rozhlasu.

Podmienkou pre zaradenie do súťaže je, okrem doručenie riadne vyplnenej prihlášky doloženej požadovanými dokumentmi a údajmi, umožnenie obhliadky výrobku na mieste inštalácie, prípadne vo výrobnom podniku prihlasovateľa. Účasť v súťaži je bezplatná a platí aj pre spoločnosti, ktoré nie sú členmi Zväzu strojárskeho priemyslu SR.

Hodnotenie vykonáva komisia, ktorú menuje prezident Zväzu strojárskeho priemyslu SR. Predseda komisie zodpovedá za nezaujatosť, odbornú úroveň a regulárnosť hodnotenia. Komisia, pozostávajúca z desiatich odborníkov zo Slovenskej republiky, na základe výsledkov hodnotenia vyberá z prihlásených výrobkov tri, ktorým je následne udelená medaila „Strojársky výrobok roka 2018“ spolu s diplomom. Rozhodnutie komisie je konečné.

Ocenené boli tri rovnocenné výrobky z produkcie domáceho strojárskeho priemyslu. Určite už tušíte, že to nespomíname len tak. Áno, máte pravdu, Tatravagónka a.s., Poprad získala toto ocenenie, konkrétne za výrobok 4-nápravový vozeň s otváracou strechou Tamns. Ocenenie odovzdával predseda komisie a zároveň viceprezident ZSP SR Ľubomír Šooš, dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave spolu so štátnym tajomníkom Vojtechom Ferenczom a Branislavom Borsukom, riaditeľom výstaviska MSV. Cenu za našu spoločnosť prevzal riaditeľ Úseku TPV Ing. Marek Kasina, PhD. Blahoželáme si k úspechu a veríme, že aj v ďalších ročníkoch budeme oslavovať tieto tituly.

Ďalšie ocenené výrobky boli hydraulické delaboračné zariadenie typ Hydra od spoločnosti MSM Martin s.r.o. a kyslíkový vyvíjač, medicínske zariadenie od spoločnosti Oxywise s.r.o., Piešťany. Hydraulické delaboračné zariadenie je určené na delaboráciu alebo revíziu jednotnej a delenej munície s max. silou do 50 kN.  Kyslíkový vyvíjač generuje kyslík zo stlačeného vzduchu a slúži ako alternatíva popri tradičných spôsoboch ako sú kyslíkové fľaše alebo tekutý kyslík.

Na záver si stručne predstavíme náš výrobok. 4-nápravový vozeň s otváracou strechou je určený na prepravu sypkých materiálov. Vozeň je celokovový, s celistvou rovnou podlahou, pevnými čelami, dvojdielnou otváracou strechou a dvomi otvormi s dvierkami pre čistenie vozňa. Je určený na prevádzku bez obmedzení na všetkých európskych železničných tratiach s normálnym rozchodom a pre klimatické podmienky s teplotami v rozmedzí -25°C až +40°C.

Odborná porota ocenila najmä tieto inovatívne vlastnosti Tamns-u:

  • Novinka roku 2019 z dielne Tatravagónky, momentálne jeden z najuznávanejších vagónov v rámci odbornej verejnosti (v roku 2017 boli vyrobené 2 prototypy).
  • Doposiaľ bolo v tomto roku vyrobených 65 ks.
  • Touto inovatívnou novinkou naši vývojári dokázali úplne eliminovať vlhkosť, ktorá sa do vagóna počas prepravy dostáva.
  • Vagón je šitý na mieru pre prepravcov sypkých produktov v stavebníctve (napr. sadra)
  • User friendly ovládanie pre obsluhu vagóna. Strecha sa dá otvárať až tromi rôznymi spôsobmi, čo u žiadneho iného vagóna nie je možné, a to pneumaticky, mechanicky a elektronicky. Dôkazom toho, že ide o jedinečné a inovatívne riešenie zatvárania a otvárania strechy je aj získaný úžitkový vzor. Patent, ktorý je na odklápaciu oceľovú strechu s dvojitým labyrintom pre zabezpečenie tesnosti.

Odber noviniek

Chcete byť informovaný o novinkách a zaujímavých informáciách týkajúcich sa lídra na európskom trhu nákladnej železničnej dopravy?