31. mája 2016

Ročná správa za rok 2014

Vážené dámy a vážení páni,

rok 2014 bol pre našu spoločnosť veľmi úspešný. Podarilo sa nám zúročiť všetky naše doterajšie skúsenosti a zručnosti a pretaviť ich do výborných výsledkov. V tomto roku sme viac ako doteraz pociťovali správnosť našich rozhodnutí o posilňovaní vlastných konštrukčných kapacít a minimalizácie závislosti od nakupovaných technických riešení.

Rok 2014 sa niesol v trende zvyšovania produkcie vagónov a podvozkov. Z pohľadu vagónov sa nám podarilo pokoriť magickú hranicu 2 000 vagónov a tým sa dostať na úroveň rokov pred krízou. Taktiež výroba podvozkov zaznamenala prudký nárast. Toto množstvo vagónov a podvozkov bolo dosiahnuté aj vďaka plynulým nábehom nových projektov. Na strane vagónov to bol nábeh obilninového vagóna, modulárneho vagóna, vagóna Habiilns a v oblasti podvozkov to bol úspešný nábeh výroby bezčelníkových podvozkov, po ktorých je v súčasnosti zvýšený dopyt na trhu. Plynulosť týchto nábehov nás uistila v tom, že opatrenia, ktoré sme urobili, boli správne a v nastolenom trende budeme pokračovať aj v nasledujúcich rokoch. Logickým vyústením tohto úspešného roku boli tržby, ktoré prekročili hodnotu 200 mil. EUR. Týmto výsledkom sa len upevnilo naše postavenie popredného európskeho výrobcu nákladných železničných vagónov. Na jednej strane zvýšený obrat a na druhej strane pokračujúca úspešná realizácia úspor najmä v oblasti nákupu rozhodujúcich materiálov a komponentov a taktiež úspešný proces optimalizácie výrobných nákladov nám dovolili dosiahnuť zisk pred zdanením presahujúci 11 mil. EUR.

Dosiahnutie týchto výborných výsledkov nám umožnilo úspešne sa popasovať aj s nie príliš pozitívnymi vplyvmi z hospodárenia dcérskych spoločností, ktoré vyústili do tvorby opravných položiek k vybraným finančným investíciám.

Tento úspech by nebol možný bez našich výnimočných ľudí. Touto cestou sa im chcem poďakovať za odvedenú prácu, fl exibilitu a nasadenie pri plnení každodenných úloh a riešení problémov, s ktorými sme sa stretávali. Poďakovanie patrí aj všetkým našim obchodným partnerom a dodávateľom za korektné vzťahy, dlhodobú spoluprácu a podporu nášho podnikania.

Ing. Matúš Babík
generálny riaditeľ

Celú ročnú správu nájdete tu.

Odber noviniek

Chcete byť informovaný o novinkách a zaujímavých informáciách týkajúcich sa lídra na európskom trhu nákladnej železničnej dopravy?