31. mája 2016

Výberové konanie – tvorba a redizajn webstránky

POŽIADAVKY NA WEBSTRÁNKU

 • GRAFIKA
  • v rámci dizajn manuálu spoločnosti
  • nadčasová, moderná, dynamická, reprezentujúca spoločnosť a jej hodnoty
  • mala by odrážať postavenie spoločnosti ako lídra na európskomtrhu
  • podmienka: použitie loga s odkazom na landpage
  • privítame vytvorenie viacerých šablón, ktoré by sa dali prípadne meniť podľa potrieb spoločnosti
 • OBSAHOVÁ NÁPLŇ
  • V plnej réžii TvP – podmienkou je jednoducho a intuitívne ovládaný editovateľný priestor v admin rozhraní
  • Menu, kategórie a články – základná schéma bude dodaná od TvP – je potrebné počítať s 5 – 6 hlavnými obsahovými témami, ktoré sa budú členiť na kategórie a sekcie
  • Z obsahovej stránky bude webstránka naplnená aj audiovizuálnymi výstupmi (3D animácie, krátke prezentačné videá o spoločnosti, príp. 3D prehliadka) – tieto videá dodá TvP
 • WIDGETY
  • Stránka by mala obsahovať nasledujúce nástroje a widgety určené pre potreby jednotlivých oddelení a úsekov spoločnosti:
  • Kontaktný formulár v rovnakom dizajne, avšak s rôznymi obsahovými náplňami prihliadnuc na potreby úsekov
  • „Aktuálne voľné pracovné miesta“ – graficky a dizajnovo spracované tak, aby sa dal tento odkaz jednoducho nahrať na webové reklamné portály (profesia.sk….)
  • Samostatná zóna pre všeobecné dokumenty, ktoré by sa mali dať ľahko stiahnuť pre potreby zákazníkov a dodávateľov
  • Editovateľné odborné fórum s možnosťou prihlásenia sa
  • Kontaktný formulár s možnosťou nahrania fotografií, resp. obrázkov
  • Možnosť prihlásenia sa užívateľov na odber noviniek – rozdeliť podľa cieľových skupín (dodávatelia, zákazníci, potenciálni zamestnanci, študenti, odborníci)
 • SEO optimalizácia
  • Vzhľad a programovanie webstránky musí byť v štandarde požadovanom na SEO optimalizáciu – kľúčové slová, prelinky a forma budovania SEO bude upresnená po výbere
  • Stránka by nemala obsahovať žiadne flash formy prezentácie
  • Stránka musí byť google friendly
  • Stránka sa musí správne zobrazovať v rámci prehliadania na smartfónoch, tzn. musí byť responzívna
  • Momentálne nie je požiadavka na PPC kampane v rámci firemnej webstránky
  • Stránka bude prelinkovaná min. 1 odkazom na sesterské weby spoločnosti
  • Prelinkovanie jednotlivých stránok a obsahov v rámci stránky a aj na iné webstránky je podmienkou (počet prelinkov bude upresnený po výbere) – jednou z požiadaviek
   je min. 1 prelink v rámci každej obsahovej stránky a kategórie
  • Prelinkovanie a možnosť zverejňovania skrátených odkazov na sociálnych médiách
 • JAZYKOVÉ MUTÁCIE
  • Je potrebné pripraviť priestor na 4 jazykové mutácie webu – SJ, AJ, NJ, RJ
 • EXTRA POŽIADAVKY
  • Možnosť intranetu pre zamestnancov spoločnosti – túto možnosť naceniť extra v rámci ponuky
  • Vývoj jednoduchej aplikácie na výpočet ekologickosti, hluku, prepravovaného množstva, váha vs. objem – pri tejto požiadavke nie je dôležité zadanie, ale dodanie aplikácie, ktorá je jednoducho editovateľná bežným užívateľom
  • Poskytovateľ servera bude upresnený po výbere
  • Zhodnotenie možnosti prepojenia webstránky s programami, ktoré sa využívajú v rámci TvP
  • Krátky prieskum konkurenčných webov a zhodnotenie dodávateľa webstránky
  • Odporúčania v rámci tvorby SEO a ďalších krokov pre udržanie dizajnu a pokroku v rámci firemnej prezentácie
  • Servis a hotline na update a riešenie problémov v rámci webstránky spoločnosti
  • Vytvorenie min. 10 admin prístupov – ako prispievateľov po obsahovej stránke a 2 superadmin prístupov
  • Zaškolenie na admin prístupy a superadmin prístupy
  • Min. 3 referencie tvorby webstránky

Termín ukončenia výberového konania: 30.11.2015

Kontakt: marketing@tatravagonka.sk

Odber noviniek

Chcete byť informovaný o novinkách a zaujímavých informáciách týkajúcich sa lídra na európskom trhu nákladnej železničnej dopravy?