15. septembra 2022

Naša Tatravagónka

Spoločnosť TATRAVAGÓNKA Tlmače úspešne uzavrie v auguste svoj prvý rok činnosti, počas ktorého sa podarilo doplniť stav zamestnancov a pracovníkov tak, aby bola zabezpečená každá činnosť a pracovná pozícia, ktorá je nevyhnutná pre plnohodnotnú prevádzku a výrobu. Zamestnanci ako aj externí pracovníci sú najdôležitejším aktívom našej firmy. Spokojní pracovníci zároveň vytvárajú podmienky pre kvalitne odvedenú a vykonanú prácu, spokojného zákazníka a v konečnom dôsledku aj spokojnosť majiteľov spoločnosti. Kruh vzájomnej potreby a fungujúcej spolupráce sa tak uzatvára.

Žiadna firma zároveň nie je od svojho okolia izolovaná, ale je s ním vzájomne previazaná. Prepojenie interného prostredia TATARAVAGÓNKY Tlmače so svojím okolím, najmä s obyvateľmi blízkych obcí a celého regiónu Tekova, symbolizuje aj logo NAŠA TATRAVAGÓNKA TLMAČE. Vychádza z loga úspešného programu aktívnej účasti zamestnancov na živote firmy, ktorý už niekoľko rokov rozvíja naša materská spoločnosť v Poprade a dopĺňa ho o prvky symbolizujúce región, v ktorom naša spoločnosť pôsobí. Základom programu je vzájomná otvorená komunikácia, konštruktívna výmena názorov a postojov, otvorenosť voči kritike, aktívna práca s návrhmi na zlepšenie a celkové budovanie pozitívnej firemnej identity, firemnej kultúry a kladnému vzťahu ku svojmu okoliu. Zodpovednosť, spolupráca, dôvera, inovatívnosť a bezpečnosť nesmú ostať len frázami, ale mali by sa stať pravými hodnotami v práci a živote každého z nás.

Ing. Ján Profant

Odber noviniek

Chcete byť informovaný o novinkách a zaujímavých informáciách týkajúcich sa lídra na európskom trhu nákladnej železničnej dopravy?