21. decembra 2021

Krok za krokom k prvému vagónu z Tatravagónky Tlmače

Od nástupu nového zamestnávateľa do Tlmáč uplynuli už viac ako štyri mesiace. Čo sa za túto dobu podarilo a ako sa napĺňajú plánované úlohy firmy? Porozprávali sme sa na túto tému s riaditeľom Tatravagónky Tlmače Ing. Jánom Profantom.

Ako hodnotíte tie uplynulé štyri mesiace?

V auguste sme preberali podnik, ktorý ukončoval svoju výrobnú činnosť v Tlmačoch.  Jeho zameranie bolo tiež strojárske, ale boli to výrobky pre  energetiku.  Naša spoločnosť sa rozhodla v tomto areáli venovať strojárskej výrobe zameranej na výrobu nákladných vagónov.  Vedeli sme, že nás čaká množstvo práce.  Nepoznali sme do detailu ľudí, ktorých sme prevzali, ani v akom stave je areál. V prvom rade bola snaha prispôsobiť si priestor, aby sme čím skôr vedeli vyrábať. Od začiatku sa pred nami každý deň otvárali nové výzvy. Keď som sem prišiel v júli, aby som sa porozprával so zamestnancami a motivoval ich, aby zostali v práci u nového zamestnávateľa, trochu som spoznal aj areál. Ale až každodenná práca nám ukázala, že musíme vyriešiť aj také základné veci ako je informačná sieť, základná infraštruktúra, nákup počítačov, zabezpečenie mobilných telefónov. Následne sme rokovali s poskytovateľom stravy, riešili zvoz a likvidácia odpadu. Mnohé sme začali zabezpečovať vlastnými silami. Na ochranu majetku, máme vlastnú strážnu službu a vlastnými zamestnancami sme od začiatku začali zabezpečovať upratovanie kancelárskych a výrobných priestorov, údržbu areálu. Celkove sme prijímali zamestnancov nielen do výroby, ale aj do obslužnej činnosti.  Na začiatku v auguste bolo potrebné zabezpečiť tie základné činnosti, aby firma mala doslova kde fungovať, mala spojenie so svetom, aby sme mali pokryté aj personálne oddelenie, BOZP, nákup, zvárací personál a pod.  Veľmi nám pomohlo, že sme prevzali veľmi skúsených a odborne zdatných zamestnancov zo SES.

Čo všetko bolo treba urobiť, aby v krátkom čase začala výroba?

Bola nutná príprava priestorov pre samotnú výrobu.  Ako najvhodnejšie boli zvolené  priestory v časti bývalej prevádzky 410.  V prvých troch lodiach sme vypratali pozostatky z predchádzajúcej výroby, niektoré zariadenia sme  museli demontovať a odstrániť.  V tejto hale sme potom začali budovať koľaj s kanálom, ktorá je pre nás veľmi potrebná.  Jej využitím sa dá vojsť pod vagón a poriadne ho prehliadnuť pri konečnom preberaní zákazníkom, ale takto sa dá robiť aj posledná úprava vagóna. Do úprav haly sme zapojili všetkých zamestnancov, ktorých sme prevzali zo SES. Začiatkom septembra prišli kolegovia z Popradu namontovať samotné prípravky na budúcu výrobnú linku, tak aby sa následne mohla výroba začať. Okrem fyzických priestorov bolo potrebné prekontrolovať elektroinštaláciu, rozvody technických plynov pre zváranie, rovnanie plameňom, rozvody stlačeného vzduchu a  podľa možnosti skontrolovať aj vykurovanie, osvetlenie.  Vzhľadom na to,  že sme boli v letnej sezóne, boli to len vizuálne kontroly a skutočná skúška prišla až v októbri, kedy sme reálne začali kúriť. Tým, že hala bola veľa rokov odstavená úplne, objavili sa nedostatky, s ktorými sa dnes pasujeme.

Aké výzvy, okrem spomínaných, vás v prvých mesiacoch čakali?

Treba vyzdvihnúť súčinnosť ľudí, ktorí zostali v našej firme a aktívne sa zapojili do nových úloh. Bolo treba získať pre firmu dôležité certifikácie, vytvoriť normy, interné predpisy, pracovné postupy technológie, čo bola neľahká úloha.  Podarilo sa v priebehu augusta pripraviť všetko tak, aby  sme začiatkom septembra úspešne obstáli v certifikácii pre zváranie koľajových vozidiel podľa dvoch noriem EN 15085 a EN ISO 3834. Bol nám udelený certifikát, podľa ktorého je firma spôsobilá vyrábať koľajové vozidlá. Následne v priebehu septembra a októbra prebehla príprava aj pre certifikáciu podľa normy EN 9001 týkajúcej sa riadenia kvality.  Táto certifikácia skončila úspešne 4. novembra, kedy sme rozširovacím auditom získali certifikát pre prevádzku v Tlmačoch. Posledná úloha stála ešte pred našimi kolegami, zváracím inžinierom a jeho zástupkyňou, absolvovať skúšky z odbornej spôsobilosti na Dopravnom úrade na konci novembra.  Úspešne absolvovali skúšky odbornej spôsobilosti v súvislosti so zváraním koľajových vozidiel, čo znamenalo opäť preukázať doposiaľ získané vedomosti a obhájiť ich pred skúšobným orgánom. Takto sa nám v krátkom období podarilo absolvovať niekoľko auditov a certifikácii, čo zvyčajne v živote firmy je plánované v širšom časovom pásme, my sme to však potrebovali vyriešiť v rozpätí len troch mesiacov.  Bolo to tiež potvrdenie, že naša firma a ľudia, ktorí v nej pracujú, sú pripravení na plnenie úloh zadaných našou materskou firmou.

Všetko úsilie vo výrobe smerovalo k zhotoveniu prvého vagóna v Tlmačoch?

Popri príprave výrobných priestorov, získaní odbornej spôsobilosti pre školených zamestnancov, začal začiatkom septembra vybudovaním výrobnej linky už aj výrobný proces.  Nakoľko tu neboli  skúsenosti s výrobou vagónov, prišli nám pomôcť pracovníci  Popradu a Trebišova. Postupne sa prechádzalo jednotlivými výrobnými etapami od prvej montáže pre zváranie, cez prípravu kostry vagóna pre lakovanie, následne jeho základnú výstroj, ďalej montážou brzdy a napokon bolo všetko premerané, preskúšané.  Prvý vagón bol 8. decembra prekontrolovaný samotným objednávateľom, pracovníkmi kvality, kontroly a predaja materskej spoločnosti. Až touto zákazníckou prebierkou, ktorá potvrdí dodržanie parametrov, sa skončí naša práca na tomto výrobku.

Potvrdila táto skúška, že po niekoľkomesačnom úsilí je závod pripravený na výrobu koľajových vagónov?

Po štyroch náročných mesiacoch môžeme povedať, že tento prvotný cieľ sme splnili. Súčasne sme v zvládli v základnom rozsahu výrobnú technológiu a začali s náborom  pracovníkov, čo je momentálne naša najväčšia úloha. Sme v regióne, kde sa už tí najšikovnejší zamestnanci za posledné roky niekde etablovali a my ich potrebujeme presvedčiť, že aj Tatravagónka Tlmače im má čo ponúknuť, že je tu perspektíva stabilného zamestnania na dlhé roky.

Spätne môžem hodnotiť tento nábeh výroby ako úspešný, napriek výzvam, ktoré nás na tej ceste postretli a samozrejme ešte nás aj čakajú. Našou ambíciou je celý areál postupne obnoviť, ale  nedá sa všetko naraz. Začali sme postupne s riešením havarijných miest v budovách, nasledovali cesty, osvetlenie, prístup do areálu, sklady, zásobovanie teplom, rozvody elektrickej energie, ale je toho kvantum. Haly sú priestorovo štedré, slušne vybavené žeriavmi, ale je cítiť, že dlhé roky tu nebola základná údržba a tak si to teraz vyžaduje veľké úsilie. Verím však, že keď sa rozbehne naplno výroba, začnú sa reálne vytvárať prostriedky aj na dôslednejšiu obnovu.

Čo čaká výrobu v najbližších mesiacoch ?

Teraz nás čaká sériová výroba. Od januára začíname zvyšovať výrobnú kadenciu.  Potrebujme sa dostať z tohto nábehu na pravidelnú výrobnú dávku, ktorá bude postupne zvyšovaná z 1 vagóna denne v januári, na 1 a pol vagóna denne vo februári a v marci by sme už mali dosiahnuť cieľovú kadenciu 2 vagóny denne. Čo si samozrejme vyžaduje nárast počtu pracovníkov výroby. Teraz sme nastavení na 1 vagón týždenne. Pri terajšom tempe je ešte čas si jednotlivé etapy výroby podrobne dôsledne vyskúšať a postupne sa pri opakovaní dostať do plánovanej normy.

Ako sa vám darí napĺňať plán náboru pracovníkov?

Máme v pláne prijímať  30-40 ľudí mesačne.  Začali sme na počte 89. Za začiatku sme hneď potrebovali výrazne posilniť profesie obrábania, frézovania, pálenia dielcov a postupne vybudovať logistiku, skladové hospodárstvo, dopravu, ekonomické oddelenie, controling, personálne oddelenie, technológiu, konštrukciu. V týchto dňoch máme už vyše 150 zamestnancov, no malo nás byť ešte o pár desiatok viac. Pri nábore nás však na konci roku 2021 trochu zabrzdil covid, prípadne obavy ľudí meniť zamestnanie v takejto neistej dobe. Predpokladám, že po Novom roku sa postupne uvoľnia opatrenia a rozhýbu sa aj ľudia, ktorí chcú zmeniť zamestnanie, zachytia signály o našich prvých úspešných krokoch a uvidia možnosti zamestnať sa v našej firme a najmä pre jej široký potenciál v budúcom období.

Siahnete aj po zahraničných pracovníkoch do výroby ?

Pravdepodobne sa tomu nevyhneme. Tak ako v iných profesiách na Slovensku sa to bežne deje, aj my budeme vykrývať nedostatok pracovníkov zahraničnými. V Poprade pracujú hlavne na pozícii zvárač ľudia z Vietnamu už niekoľko rokov. My máme dohodnutých v prvom štvrťroku 2022 tiež nejaké nástupy zahraničných pracovníkov. Treba povedať, že v prvom rade chceme naplniť stav zamestnancami zo širokého regiónu. Musíme totiž vyrábať plánované množstvá už teraz, to ide ruka v ruke s požiadavkou na nárast zamestnancov, čiže musíme ich vykryť zahraničnými zamestnancami. V marci potrebujeme mať zhruba 100 zváračov a to sa nám asi nepodarí získať v rámci regiónu, preto predpokladáme, že z nich 30-40 bude zo zahraničia. Pôjde len o profesiu zváračov a na dobu dokedy sa nám na tieto pracovné miesta nepodarí získať našich ľudí. Sme pripravení zamestnať záujemcov aj z odľahlejších častí Slovenska.

Aké profesie čakajú na budúcich zamestnancov mimo zvárania ?

Sú pred nami výzvy motivovať mladých ľudí, aj súčasných stredoškolákov, či žiakov najvyšších tried základných škôl, aby videli svoju budúcnosť aj v nami ponúkaných profesiách. Nie je to len manuálna práca vo výrobe, môžu sa rozhodnúť pre oblasť programovania, IT, navrhovania strojov, robotov, čo je cesta do budúcnosti ako fyzickú prácu vo výrobe uľahčiť a zvýšiť jej efektívnosť. Naša firma pri budúcich investíciách do technológií bude uprednostňovať počítačom riadené stroje. Je trend nahrádzať ťažkú manuálnu prácu robotmi a pracovník by mal byť schopný takýto stroj ovládať, servisovať a vyvíjať preň aplikácie.  Priestor u nás majú teda nielen remeselne zruční, ale aj technológovia. Budeme tu budovať aj konštrukčné oddelenie, v ktorom sa bude možné venovať vývoju a návrhom výrobkov, aplikovaniu nových technológií, robotizácii a automatizácii. Množstvo príležitostí je aj v samotnej údržbe a rozvoju samotného areálu, v investovaní do nových technológií, či už je to výroba tepla, hospodárenie s elektrickou energiou. Tatravagónka v Tlmačoch bude ponúkať zaujímavé pracovné príležitosti aj v oblastiach mimo výrobného procesu. Veríme, že to osloví aj mladšiu generáciu a podarí sa tu vybudovať perspektívny podnik. Tak ako je Tatravagónka Poprad lídrom Európy v tomto segmente, tak tu v Tlmačoch je veľká šanca vykročiť a dostať sa na strojárske výslnie Európy. Našim úsilím bude pokračovať v tom, čo Tatravagónka má vo svojej vízii – byť prvou voľbou u zákazníkov, ktorí hľadajú riešenia v rámci logistiky a dopravy. Zároveň chceme byť prvou voľbou pre tých, ktorí tu v regióne  hľadajú prácu a uplatnenie sa. Vykročili sme správne, len sa musíme rozbehnúť, aby sme dorazili do cieľa.

Našim cieľom je, aby sa aj naši zamestnanci cítili v závode dobre, aby sa v nich obnovila hrdosť na dosiahnuté výsledky a cítili zmysluplnosť každodennej práce. Najmä preto, že vagónová preprava bude zažívať v nasledovnom období veľké oživenie, celosvetový dopyt rastie.  Aj preto Tatravagónka Poprad investovala do tohto podniku v Tlmačoch, aby dokázala naplniť žiadané množstvá  a súčasne ponúknuť perspektívne zamestnanie obyvateľom Slovenska.

Na záver sa chcem ešte raz poďakovať všetkým kolegyniam a kolegom v Tatravagónke Tlmače za svedomite odvedenú prácu v roku 2021 a popriať všetkým do roku 2022 veľa vytrvalosti a úspechov pri zdolávaní neľahkých úloh, ktoré nás čakajú. Prajem príjemné prežitie vianočných sviatkov v kruhu rodiny a priateľov a všetko najlepšie do Nového roku.

Pripravila Monika Nemčeková, redakcia SB Press (dvojtýždenník Slovenská brána)

Odber noviniek

Chcete byť informovaný o novinkách a zaujímavých informáciách týkajúcich sa lídra na európskom trhu nákladnej železničnej dopravy?