08. augusta 2022

Čo sa nám podarilo dosiahnuť v prvom polroku

Uplynul prvý polrok 2022. Aký bol, čo sa počas neho podarilo dosiahnuť v Tatravagónke Tlmače? S touto otázkou sme sa v krátkej ankete obrátili na vedúcich pracovníkov niektorých úsekov spoločnosti.

Ing. Dominik Béreš, manažér BU výroby dielcov: Od začiatku roka 2022 bolo vo výrobe vyrobených 124 vagónov a rozpracovaných je ďalších 60. Na týchto vagónoch má podiel i výroba dielcov, ktoré sa v plnom rozsahu začali vyrábať vo februári. Postupne bol stav pracovníkov na výrobe dielcov z pôvodných 15 doplnený na 60 a tento počet je potrebné zvyšovať v závislosti od plánovaných výrobných kapacít. Jednicoví pracovníci – pieskovači, brusiči, pilkári, obrábači kovov a ohýbači – zabezpečujú výrobu dielov vstupujúcich do vagóna. Organizačne ich prácu koordinujú a riadia 4 group lídri (majstri), plánovač, dve operátorky a ATP pracovníčka, čiže od začiatku roka sa počet pracovníkov štvornásobne zvýšil, i keď súčasná potreba je hlavne na opracovaní už vyššia. Na páliacich strojoch je trojzmenná prevádzka a na ostatných strojoch prebieha výroba zatiaľ na jednu zmenu, prípadne potrebné dielce pre montáž sú zabezpečované v predĺžených zmenách.
Z pohľadu strojného vybavenia, ktoré bolo k dispozícii od začiatku ako dva plazmové páliace stroje, horizontálne vyvrtávačky, frézy, klasické lisy, sústruhy, pílky boli v priebehu 1. polroka doplnené modernejšími a výkonnejšími stroj mi, ako sú: laserový páliaci stroj MESSER, ohýbací CNC lis TRUMPF a CNC horizontálnu vyvrtávačku (viď foto). Zaškolenie obsluhy na uvedené stroje prispelo k zvýšeniu produktivity pri výrobe dielov. Je pozoruhodné, že práve na CNC vyvrtávačku bol zaškolený najmladší pracovník strediska, Lukaš Popiel (v pozadí foto), ktorý si dokáže spracovať jednoduché programy a stroj zároveň obsluhuje. Tiež je veľmi dôležité, že dynamické pracovné tempo sa pracovníci snažia zvládať. K tomu pomáha aj postupná zapracovanosť pracovníkov, ich ochota učiť sa, zaškoľovať aj na nové CNC stroje a keď je potrebné, pracovať nadčas či cez víkend.

Bc. Jozef Švaral, manažér BU montáž vagónov: Každá nová výroba je náročná a prináša rôzne starosti a problémy. Počas môjho pôsobenia v Tatravagónke Tlmače si myslím, že dané úlohy vo výrobe, montáži vagónov sa nám darí plniť. Vyrobili sme do dnešného dňa 124 kvalitných vagónov a máme rozrobených ďalších 60 vagónov. Dnes sme schopní vyrobiť jeden a pol vagóna denne. To zviditeľňuje odbornosť a šikovnosť všetkých zamestnancov, ktorí sa za doterajšiu dobu výroby dokázali adaptovať na danú výrobu, čo nie je úplne jednoduché. Môžem povedať, že výroba v Tlmačoch ožila. Perspektíva podniku výroby vagónov sa ukazuje vo veľmi dobrom svetle. Investuje sa do výrobných hál, budujú sa nové zariadenia, ako je striekací, sušiaci a tryskací box. Okolie a budovy sa vynovujú. To všetko dáva veľké možnosti zamestnania sa v Tatravagónke Tlmače. Táto skutočnosť po rokoch útlmu, je pre náš región perspektívna.

Mgr. Magdalena Beláková, manažérka oddelenia riadenia kvality: Za relatívne krátky čas sme prešli kus cesty. Oddelenie riadenia kvality sa budovalo od samého základu, súčasne s realizáciou prvého projektu. Aj keď sme mali skúsených inšpektorov, bol to predsa nový typ výroby. Museli si naštudovať výkresy, normy, špecifické požiadavky zákazníka. Absolvovali školenia, vďaka ktorým zvýšili svoje kvalifikácie a vedia efektívnejšie previesť kontrolu vozňa. Využili sme pomoc kolegov z Popradu a Trebišova, ktorí nám boli vždy nápomocní a odovzdali množstvo cenných rad.
Dnes máme za sebou dva úspešne ukončené projekty, prešli sme zákazníckym auditom a v plnom prúde je tretí projekt. Ide o projekt pre významného a dosť náročného zákazníka, čo je veľká výzva pre kvalitu. Každý projekt je špecifický a vyžaduje si osobitý prístup, čo formovalo samotný vývoj nášho oddelenia a posúvalo nás dopredu. Skúsenosti doteraz získané sa snažíme čo najefektívnejšie pretaviť do zvyšovania kvality v samotnej výrobe a taktiež ich odovzdať novým kolegom na našom oddelení.
Doteraz sa projekty neprelínali a realizovali sa sólovo, nakoľko sme mali len jednu pracovnú linku. Momentálne mame pripravenú už druhú a čoskoro začneme realizovať viac projektov súbežne. Bude to vyžadovať opätovné rozšírenie našich radov.
Práca kvalitára nie je jednoduchá. Okrem technického zamerania je to aj práca s ľuďmi a tá má svoje špecifiká. Vyžaduje si dávku húževnatosti, trpezlivosti a schopnosti zrozumiteľne vyjadriť požiadavky kladené na kvalitu. Kreatívne myslenie je vždy vítané, lebo aj už nastavený systém sa dá neustále vylepšovať, a tak nastavenú latku kvality udržiavať dlhodobo na čo najvyššej úrovni. Je to práca ktorá si vyžaduje byť vždy v strehu, aby bol výsledný efekt pretavený do spokojnosti zákazníka, ktorá je hlavným cieľom kvalitárov.

Marek Michalovič, manažér logistiky a obchodu: Prvý krok býva najťažší, máme ho však za sebou. Urobili sme už druhý a sme na ceste k tretiemu. Na oddelení logistiky bolo na začiatku štartu Tatravagónky Tlmače 10 zamestnancov, za ten krátky čas sa už viac ako zdvojnásobil. Už podľa prvotného údaja, je vidieť že celá spoločnosť sa musela hlavne zamerať na rozšírenie svojho tímu. Základom bolo pripraviť a hlavne nastaviť si procesy. S tým súvisela implementácia SAP, ktorý sa stal základnou súčasťou nášho každodenného pracovného života, obzvlášť logistického.
Odd. logistiky tvorí Nákup, Predaj, Doprava (železničná, kamiónová preprava) a Skladovanie materiálu.
Každý musel prejsť istým školením, či už to bolo rôznymi osvedčeniami alebo kurzami, nikoho z nás neminula potreba zdokonaliť sa vo svojom odbore. To nám umožnilo stať sa dobrými a kvalifikovanými zamestnancami.
Od druhého projektu predávame vagóny ku koncovému zákazníkovi. Toto bola nová výzva pre nás. Byť v dennom kontakte so zákazníkom a komunikovať s ním na všetky témy ohľadom vagónov až k samotnému predaju a expedovaniu.
Nákup musí tiež na dennej báze komunikovať s dodávateľmi a oddelením dopravy, aby bol materiál na skladoch, aby následne bola výroba zásobovaná a mohla plynule pracovať. Skĺbiť to všetko sme sa naučili a stále sa zdokonaľujeme každým dňom. Teraz môžem povedať, že to bolo ľahšie napísať, ako zrealizovať. Prešli sme si ťažkým obdobím, musím poďakovať každému jednotlivcovi, ktorý prispel k tomu, že sa z nás stali výrobcovia vagónov.

Ing. Ružena Tóthová, personálna manažérka: V prvom polroku 2022 sa nám podarilo zaviesť odmenu za získanie nového zamestnanca vo výške 200 až 300€, ktorá už bola po splnení podmienok zamestnancom aj vyplatená. Keďže sa nám podarilo splniť časť prémiových ukazovateľov, od februára 2022 priznávame zamestnancom prémie.
Od mája 2022 začali robotníci naostro pracovať „vo výkone“, čím získali možnosť zarobiť si viac vyššou produktivitou práce za rovnaký odpracovaný čas tzv. plnením úkolovej normy.
Postupné zvyšovanie vyplatenej sumy Dochádzkového bonusu, priznaného zamestnancovi po skúšobnej dobe, za predpokladu, že dodržal svoju dochádzkovú disciplínu, naznačuje, že zamestnanci vo firme ostávajú aj po skúšobnej dobe a pravidelnejšie chodia do práce.
Staráme sa tiež o kvalifikáciu našich zamestnancov. V prvom štvrťroku sme investovali viac ako 12 tisíc € na vzdelávanie zamestnancov (preškolených 150 zamestnancov) plus takmer 50 vykonaných zváračských skúšok s vystavením certifikátu.

 

Pripravila M. Nemčeková

Odber noviniek

Chcete byť informovaný o novinkách a zaujímavých informáciách týkajúcich sa lídra na európskom trhu nákladnej železničnej dopravy?